Blog

From Museumgezicht
Jump to navigation Jump to search

Januari 2021

Gelukkig nieuwjaar! De wiki vordert gestaag en er staan wat artikelen openbaar. Verder vind vooral achter de schermen werk plaats voor nieuwe artikelen. Daardoor worden nieuwe inventarisnummers voorlopig niet geplaatst. De wiki heeft verder nu ook een forum waar opmerkingen en vragen kunnen worden achtergelaten. Er is geen meldingssysteem wanneer iets nieuws geplaatst is, dus een reactie kan misschien even op zich laten wachten. Verder is een inventarisatie gemaakt van weblinks. Hopelijk kan dat sommigen helpen.

DustyJacobs (talk) 15:15, 4 January 2021 (CET)

December 2020

Uitgevers

De artikelen over uitgevers zijn soms korter soms langer. Ik probeer zoveel mogelijk uit te breiden waar zinvol en mogelijk. Toevoegen van nieuwe catalogusnummers staat door al dit werk op een lager pitje maar is ook niet perse van belang voor artikelen over uitgevers, drukkers, handelaren enzovoorts. Amsterdamsche Boekhandel is inmiddels een aardig artikeltje aan het worden. Dat kon ook doordat dit een kleine uitgever is en ik alle kaarten zover bekend met daarop het Rijksmuseum nu op de wiki heb.

DustyJacobs (talk) 07:49, 12 December 2020 (CET)

Achtergrondinformatie uitgevers

Zo bij het toevoegen van artikelen over enkele uitgevers, valt meteen op het relatieve grote aantal personen met een joodse achtergrond. Veel van hen hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Om een aantal te noemen: Eduard Sanders, Louis Eduard Diefenthal, H.S. Speelman (Amsterdam/Den Haag), A. Vigevano (Amsterdam), J. Sleding (Amsterdam/Lelystad), J. Leydensdorff (Amsterdam), Louis Lorjé (Amsterdam).

DustyJacobs (talk) 07:20, 4 December 2020 (CET)

November 2020

Meer documentatiemateriaal

Er zijn inmiddels wat doubletten opgenomen in de wiki. Deze ondersteunen de informatiepagina's bij de catalogusnummers en zijn om diverse redenen geselecteerd, zoals bijvoorbeeld sociaal gebruik van een kaart, datering, kwaliteit enzovoorts. De informatiepagina's van doubletten verwijzen naar het bijbehorende catalogusnummer.

DustyJacobs (talk) 23:59, 14 November 2020 (CET)

Dwarsverbanden

Er zijn weer nieuwe statistieken toegevoegd: gedetailleerd overzicht van uitgevers per fotonummer. Ook is op de diverse categoriepagina's van de fotonummers een lijst met uitgevers en aantal uitgaven opgenomen, zoals bij fotonummer 00A. Verder is een overzicht toegevoegd van uitgevers naar jaar.

DustyJacobs (talk) 09:41, 10 November 2020 (CET)

September 2020

Trage vorderingen

Inmiddels staan meer dan 375 catalogusnummers in de wiki. De vorderingen gaan langzaam vooruit. Metadata toevoegen aan de afbeeldingen gaat steeds wat moeizamer, omdat er meer geregistreerd kan worden. Door steeds meer vergelijkingsmateriaal wordt steeds gedetailleerder duidelijk welke zaken van belang kunnen zijn om te registreren. Daarbij vergeet ik nog wel eens een veld - bij de laatste toevoegingen de druktechnieken bijvoorbeeld - en het is dus nodig om een werkschemaatje te maken.

DustyJacobs (talk) 19:24, 9 September 2020 (CEST)

Augustus 2020

Template Metadata separated en lijst kleuren

Het werk is even iets minder hard gegaan, maar inmiddels is ook toegevoegd een template voor een tabel met metadata, waarbij de elementen zijn opgesplitst. Zo is bijvoorbeeld het veld trefwoorden opgesplitst naar ondermeer een veld datering. Daardoor is het mogelijk om overzichten van bijvoorbeeld kleuren te maken. Voorheen moest dit handmatig in excel en access en dit moest vervolgens worden geexporteerd naar wikicode.

DustyJacobs (talk) 11:28, 29 August 2020 (CEST)

Het is niet in 1 keer gedaan

Naarmate de wiki vordert en steeds meer catalogusnummers worden toegevoegd, evolueert ook de manier van registreren. Vergelijk bijvoorbeeld Category:00T - deze zijn langer geleden toegevoegd - met Category:0BS. Op zichzelf is dit niet erg, maar het betekent wel dat er meerdere registratierondes nodig te zijn om naderhand nieuwe manieren van registreren ook door te voeren bij eerder toegevoegde catalogusnummers. Grootste verschillen zijn vooral dat er steeds gedetailleerder geregistreerd (kan) worden. Een wiki zo maakt dit ook weer duidelijk is een evoluerende informatiebron, die door kleine aanpassingen steeds weer iets verandert en dat past ook wel bij dit project.

DustyJacobs (talk) 22:21, 10 August 2020 (CEST)

Statistieken en grafieken, eerste weblink

Er is hard gewerkt aan het toevoegen van extra statistieken: Catalogus statistieken. Ook zijn de eerste grafieken toegevoegd. Deze items worden automatisch of halfautomatisch bijgewerkt wanneer nieuwe catalogusnummers worden toegevoegd. De grootste hoeveelheid aan catalogusnummers moet nog worden toegevoegd. Schatting is dat 1/8 deel nu in de wiki is opgenomen. Daarmee zijn de statistieken nog niet representatief, maar worden dat langzamerhand steeds meer.

De site moet zichzelf bekend maken is mijn insteek, maar er is toch een eerste weblink op een andere pagina toegevoegd. Een pagina over diverse wikisites: Websites gebruikmakend van Mediawiki. Zodoende kunnen anderen die een wiki willen beginnen, ook kijken naar dit voorbeeld.

DustyJacobs (talk) 06:12, 8 August 2020 (CEST)

Juli 2020

Metadata 2

Naarmate de website vordert evolueert ook de manier van metadata toevoegen aan afbeeldingen. In het begin voldeden korte trefwoorden, daar kwamen later de categorieën van die trefwoorden bij, bijvoorbeeld: Voorstelling:boot. Bij verdere vordering komen er meer trefwoorden en categorieën bij, die bij eerder ingevoerde catalogusnummers ook niet zouden misstaan. Dat maakt dat de gegevens steeds aangepast worden, ook van eerder ingevoerde catalogusnummers. Als laatste, ook verdere specificatie van trefwoorden vond ik zinvol, zoals bij: Voorstelling:boom (voorgrond). Waarom? Op deze manier ontleed ik de afbeeldingen in betekenisvolle eenheden die met elkaar vergeleken kunnen worden. En daar is geen enkelvoudige manier voor.

DustyJacobs (talk) 12:18, 28 July 2020 (CEST)

Kinderziektes

Er zitten op dit moment nog wat fouten in de diverse tabellen en overzichten. Naar gelang de vordering, blijkt soms dat een bepaalde schrijfwijze bijvoorbeeld, beter (duidelijker) is dan de andere. Daardoor verschijnen er variaties op diverse woorden in de tabellen. Die kinderziektes zullen langzaamaan worden aangepakt,

DustyJacobs (talk) 19:58, 19 July 2020 (CEST)

Archivering

Ter archivering is Museumgezicht vanaf heden ook opgenomen in The Wayback Machine - internetarchief: Wayback Museumgezicht

DustyJacobs (talk) 09:13, 8 July 2020 (CEST)

Dynamische content en diverse werkzaamheden

Er is gewerkt aan het toevoegen van dynamische inhoud van pagina's, zoals op de hoofdpagina. Wekelijks wordt een onderwerp uit de catalogus uitgelicht. Deze uitgelichte onderwerpen probeer ik vervolgens te verbeteren en aan te vullen, zoals bij The International Trading Company. Verder is gewerkt aan sjablonen voor pagina's zodat ze beter ogen zoals bijvoorbeeld de inhoudspagina's van categorieën, de galerij met afbeeldingen heeft nu grotere thumbnails. Ook zijn weblinks toegevoegd.

DustyJacobs (talk) 02:25, 5 July 2020 (CEST)

Juni 2020

Druktechnieken en detailweergaves

Detail catalogusnummer: 1426; een ets

Er wordt gewerkt aan het toevoegen van detailafbeeldingen aan de catalogusnummers, zodat druktechnieken vergeleken kunnen worden. Ook wordt waar mogelijk metadata over technieken toegevoegd aan de bestaande afbeeldingen. Ter illustratie: Er is gekozen voor het detailbeeld zoals hiernaast weergegeven voor afbeeldingen op de noordoostzijde. In dit beeld zijn een aantal donkere en lichte vlakken te zien naast elkaar wat voor analyse bruikbaar is. Bovendien komt dit detail, een stuk van de Klokkentoren met omgeving, op alle kaarten genomen vanaf dit gezichtspunt terug.

DustyJacobs (talk) 18:35, 25 June 2020 (CEST)

Kleine artikelen over druktechnieken

Voorzichtig aan worden wat artikelen over druktechnieken toegevoegd. Ook waar dat kan wordt de metadata van afbeeldingen in de catalogus bijgewerkt met bekende druktechnieken. De hiërarchische indeling van het menu aan de linkerzijde en die van de categorieën volgt die van de Art & Architecture Thesaurus.

DustyJacobs (talk) 02:52, 23 June 2020 (CEST)

Nieuwe catalogusnummers

Momenteel verschijnen er vrijwel dagelijks nieuwe kaarten in de catalogus. Dit proces gaat niet bijzonder snel, omdat het nogal bewerkelijk is dit op een goede manier te doen (lees: metadata toevoegen). Zonder die gegevens zou een afbeelding niet meer dan een plaatje zijn en het gaat hier juist om de onderlinge samenhang. Een belangrijke verandering die is doorgevoerd is dat sleutelwoorden bij een afbeelding nu ook altijd gepaard gaan met een categorie. Dus niet meer licht bewolkt, 1919, kader maar bijvoorbeeld: voorstelling:licht bewolkt, datering:1919 en ontwerp:kader. Dit maakt zoeken gemakkelijker, het is meteen duidelijk wat er met een sleutelwoord wordt bedoeld en later zijn overzichten beter te geven.

DustyJacobs (talk) 18:17, 17 June 2020 (CEST)

Kleuren en hun namen

Er wordt een poging gedaan om betekenisvol kleurinformatie aan de kaarten toe te voegen. Een overzicht met 5 meest gebruikte kleuren op een kaart kan vanuit de metadata worden gegenereerd. Dat visuele overzicht is op zichzelf wel informatief behoeft interpretatie en is nog niet doorzoekbaar. Voor een te geven handmatige beschrijving van de kleuren van een afbeelding kunnen de overzichten inzichtelijk zijn. Vervolgens is ook geprobeerd om namen te koppelen aan die 5 kleuren middels een algoritme. Dat levert niet wat je ervan verwacht. Namen van kleuren zijn voor meerdere interpretaties vatbaar en de overzichten lieten veel ruimte zo niet alle ruimte voor interpretatie. Bovendien met 5 kleuren per afbeelding om te analyseren betekent dit een enorme hoeveelheid extra werk wat vooralsnog niet geautomatiseerd kan worden. Veel werk, weinig resultaat helaas. De overzichten met 5 kleuren blijf ik voorlopig wel toevoegen, de naamgeving is voor later.

DustyJacobs (talk) 20:36, 12 June 2020 (CEST)

Plattegronden en overzichten

Gewerkt werd er aan het maken van templates voor diverse plattegronden en overzichten. Er wordt vooral veel uitgeprobeerd om te kijken of het werkt. Een vervelend ding is dat namen van uitgevers geen bijzondere tekens kunnen bevatten. Alles werkt dan wel tot op zekere hoogte, maar in overzichten krijg je dan lelijke codes te zien. In de tabellen werkt dan de link vervolgens niet naar de pagina van het bestand. Mindere oplossing is om in de database zelf die lelijke tekens weer te vervangen door een speciaal karakter zoals &.

DustyJacobs (talk) 19:39, 7 June 2020 (CEST)

Metadata en lijsten

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het inladen van metadata en deze zinvol vindbaar maken. Zo is er inmiddels een lijst met reclame en met datering. Nieuwe lijsten kunnen eenvoudig worden aangemaakt en opgeroepen met een template {{Cargokey|}} en {{Cargodate|}}.

DustyJacobs (talk) 11:38, 5 June 2020 (CEST)

Meer pagina's publiek

Bijna alle artikelen, behalve die over uitgevers en die zijn ontleend aan derden, zijn nu voor iedereen te lezen.

DustyJacobs (talk) 02:33, 3 June 2020 (CEST)

Geen Semantic Mediawiki maar Cargo

Op de testsite draait Mediawiki met Semantic Mediawiki, hier met Cargo. Cargo is eenvoudiger van opzet en dus begrijpelijker voor meer mensen en Semantic Mediawiki voegt zover ik kan beoordelen niet echt iets meer toe.

DustyJacobs (talk) 15:42, 2 June 2020 (CEST)

Mei 2020

Eerste backup

Het installeren van Semantic Mediawiki lukt vooralsnog niet. De database vertoont fouten. Daarom moest er een eerste backup worden gemaakt en worden teruggezet. Zoals u ziet is dat gelukkig gelukt. Voor de zekerheid is ook maar een testwiki gemaakt om eventuele extensies toe te voegen.

DustyJacobs (talk) 11:35, 31 May 2020 (CEST)

Eerste artikelen

Momenteel worden eerste korte artikelen toegevoegd en worden categorieën aangehecht en ingedeeld. Met opzet worden daarbij eerst diverse dingen uitgeprobeerd, zodat duidelijk wordt: Hoe kan het beste een afbeelding worden toegevoegd? En hoe een artikel? Welke stappen zijn het beste om te nemen als ik iets nieuws plaats. Hopelijk betekent dit voorwerk later veel gemak.

DustyJacobs (talk) 20:15, 30 May 2020 (CEST)

Metadata

Het is inmiddels gelukt metadata in de wiki in te laden en te zoeken op deze gegevens via de speciale pagina's. Met Special:Drilldown heeft u al veel mogelijkheden met Special:CargoQuery kunt u nog geavanceerdere zoekopdrachten uitvoeren. Via de normale zoekbalk bovenin de webpagina's kunt u nog geen metadata zoekopdrachten doen.

DustyJacobs (talk) 13:58, 29 May 2020 (CEST)

Mogelijkheden te over

Mediawiki blijft me verbazen over de mogelijkheden. Er is nu ook een meldingensysteem toegevoegd, waarmee gebruikers elkaar ook kunnen berichten over wijzigingen. Veel meer extensies zijn niet nodig voorlopig

DustyJacobs (talk) 10:09, 26 May 2020 (CEST)

De eerste horde

De wiki vordert gestaag en met name instellingen zijn onder handen genomen. Er is integratie geweest van de catalogus met ondersteunende afbeeldingen. De eerste artikelen zijn geschreven dus het werd tijd om daar even bij stil te staan.

DustyJacobs (talk) 09:22, 23 May 2020 (CEST)