Category:Kranten

From Museumgezicht
Jump to navigation Jump to search

Page Artist File Description Keywords full
Page Artist File Description Keywords full
18680306 Leeuwarder courant.jpg Leeuwarder courant
18680306 Leeuwarder courant.jpg
Wijziging in bedrijf A. Th. Rooswinkel - sluiting en opening vestiging. Objectnaam:krant Onderwerp:A. Th. Rooswinkel Onderwerp:sluiting vestiging Onderwerp:opening vestiging
18680530 De Tijd-godsdienstig-staatkundig dagblad.jpg De Tijd - godsdienstig- staatkundig dagblad
18680530 De Tijd-godsdienstig-staatkundig dagblad.jpg
Advertentie Rooswinkel & Cie. - opening photografisch atelier Objectnaam:krant Onderwerp:Rooswinkel&Cie. Onderwerp:advertentie Onderwerp:opening vestiging
18680916 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
18680916 Algemeen Handelsblad.jpg
Advertentie Rooswinkel & Co. - openingstijden photografisch atelier Objectnaam:krant Onderwerp:Rooswinkel&Co. Onderwerp:advertentie Onderwerp:opening vestiging
18690519 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
18690519 Algemeen Handelsblad.jpg
Wijziging in bedrijf Rooswinkel & Co. - verhuizing vestiging. Objectnaam:krant Onderwerp:Rooswinkel&Co. Onderwerp:verhuizing Onderwerp:opening vestiging
18710611 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
18710611 Algemeen Handelsblad.jpg
Wijziging in bedrijf Rooswinkel & Co. - opening vestiging. Objectnaam:krant Onderwerp:Rooswinkel&Co. Onderwerp:opening vestiging
18790610 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
18790610 Algemeen Handelsblad.jpg
Wijziging in bedrijf Rooswinkel & Co. - opening vestiging. Objectnaam:krant Onderwerp:Rooswinkel&Co. Onderwerp:opening vestiging
18910123 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
18910123 Algemeen Handelsblad.jpg
Oprichting vennootschap Abrahamson & Van Straaten. Objectnaam:krant Onderwerp:Abrahamson&Van Straaten Onderwerp:oprichting
18910219 Het nieuws van den dag kleine courant.jpg Het nieuws van den dag: kleine courant
18910219 Het nieuws van den dag kleine courant.jpg
Advertentie Abrahamson & Van Straaten voor leesmuseum voor de jeugd. Objectnaam:krant Onderwerp:Abrahamson&Van Straaten Onderwerp:advertentie
18910222 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
18910222 Algemeen Handelsblad.jpg
Advertentie Abrahamson & Van Straaten voor leesmuseum voor de jeugd en leesgezelschap T.A.V.E.N.U. Objectnaam:krant Onderwerp:Abrahamson&Van Straaten Onderwerp:advertentie
19000720 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19000720 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie van Jos. Nuss voor kaarten van de oorlog in China. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss Onderwerp:advertentie
19001115 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19001115 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie van Jos. Nuss voor ansichtkaarten van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss Onderwerp:advertentie
19010101 De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad.jpg De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad
19010101 De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad.jpg
Recensie over ansichtkaarten van Jos. Nuss van ansichtkaarten van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, president Krüger e.a.. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss Onderwerp:recensie
19010114 Het Vaderland.jpg Het Vaderland
19010114 Het Vaderland.jpg
Recensie over ansichtkaarten van Dr. Trenkler Co.. Objectnaam:krant Onderwerp:recensie Onderwerp:Dr. Trenkler Co.
19010212 Nederlandsche Staatscourant.jpg Nederlandsche Staatscourant
19010212 Nederlandsche Staatscourant.jpg
Oprichting vennootschap The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:oprichting
19010226 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19010226 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie The International Trading Company voor ansichtkaarten van de Gouden Koets. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:advertentie
19011120 Nederlandsche Staatscourant.jpg Nederlandsche Staatscourant
19011120 Nederlandsche Staatscourant.jpg
Wijziging in bedrijf The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:wijziging in bedrijf
19020206 De Standaard.jpg De Standaard
19020206 De Standaard.jpg
Advertentie The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:advertentie Onderwerp:International Trading Company
19021228 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
19021228 Algemeen Handelsblad.jpg
Wijziging in bedrijf The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:opheffing
19021230 Nederlandsche Staatscourant.jpg Nederlandsche Staatscourant
19021230 Nederlandsche Staatscourant.jpg
Wijziging in bedrijf The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:opheffing
19030327 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19030327 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:advertentie Onderwerp:International Trading Company
19030701 Het nieuws van den dag - kleine courant.jpg Het nieuws van den dag - kleine courant
19030701 Het nieuws van den dag - kleine courant.jpg
Recensie over uitgave van ansichtkaarten van dierentuin Artis Amsterdam door The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:recensie Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:naamgeving
19030703 Het nieuws van den dag - kleine courant.jpg Het nieuws van den dag - kleine courant
19030703 Het nieuws van den dag - kleine courant.jpg
Reactie The International Trading Company op aankondiging van uitgave van ansichtkaarten van dierentuin Artis Amsterdam. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:naamgeving
19030722 De Maasbode.jpg De Maasbode
19030722 De Maasbode.jpg
Advertentie van Jos. Nuss voor kaarten en ansichtkaarten van paus Leo XII. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss Onderwerp:advertentie
19030805 De Maasbode.jpg De Maasbode
19030805 De Maasbode.jpg
Advertentie van Jos. Nuss voor kaarten en ansichtkaarten van paus Pius X. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss Onderwerp:advertentie
19031002 Algemeen Handelsblad 1.jpg Algemeen Handelsblad
19031002 Algemeen Handelsblad 1.jpg
Wijziging in bedrijf Amsterdamsche Boekhandel. Objectnaam:krant Onderwerp:Amsterdamsche Boekhandel Onderwerp:wijziging in bedrijf
19031002 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
19031002 Algemeen Handelsblad.jpg
Oprichting vennootschap Amsterdamsche Boekhandel. Objectnaam:krant Onderwerp:Amsterdamsche Boekhandel Onderwerp:oprichting
19040726 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
19040726 Algemeen Handelsblad.jpg
Faillissement The International Trading Company. Objectnaam:krant Onderwerp:International Trading Company Onderwerp:opheffing
19060330 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19060330 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie van Jos. Nuss & Co. voor ansichtkaarten naar werken van Rembrandt, inclusief recensie van Victor de Stuers en Jhr. Dr. Six. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss&Co. Onderwerp:advertentie Onderwerp:recensie
19070704 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19070704 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie W. Kraal voor ansichtkaarten van Amsterdam. Objectnaam:krant Onderwerp:W. Kraal Onderwerp:advertentie
19070809 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19070809 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Advertentie van Jos. Nuss & Co. voor uitgaven in kleur over het Nederlandse leger. Objectnaam:krant Onderwerp:Jos. Nuss&Co. Onderwerp:advertentie
19100526 Het nieuws van den dag - kleine courant.jpg Het nieuws van den dag: kleine courant
19100526 Het nieuws van den dag - kleine courant.jpg
Advertentie van J. Sleding voor ansichtkaarten van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:advertentie
19101231 Algemeen Handelsblad.jpg Algemeen Handelsblad
19101231 Algemeen Handelsblad.jpg
Wijziging in bedrijf: Ontbinding vennootschap Abrahamson & Van Straaten. Objectnaam:krant Onderwerp:Abrahamson&Van Straaten Onderwerp:opheffing
19221215 Utrechtsch Nieuwsblad.jpg Utrechtsch Nieuwsblad
19221215 Utrechtsch Nieuwsblad.jpg
Advertentie opening Magazijn Rembrandt op 16 december 1922 in de Damstraat 18 in Utrecht. Objectnaam:krant Onderwerp:uitgeversmaatschappij Rembrandt Onderwerp:opening Onderwerp:winkel
19250327 Nieuw Israelietisch weekblad.jpg Nieuw Israelitisch weekblad
19250327 Nieuw Israelietisch weekblad.jpg
Vacature van J. Sleding voor een beschaafd meisje. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:vacature
19270225 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg Nieuwsblad voor den boekhandel
19270225 Nieuwsblad voor den boekhandel.jpg
Oprichting naamloze vennootschap Uitgeversmaatschappij Rembrandt. Objectnaam:krant Onderwerp:uitgeversmaatschappij Rembrandt Onderwerp:oprichting
19280509 De courant Het nieuws van den dag.jpg De courant -; het nieuws van den dag
19280509 De courant Het nieuws van den dag.jpg
Vacature van J. Sleding voor een flinke jongen. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:vacature
19310127 Leeuwarder Nieuwsblad 2.jpg Leeuwarder Nieuwsblad
19310127 Leeuwarder Nieuwsblad 2.jpg
Overlijden directeur Jacob Bollegraf van Uitgeversmaatschappij Rembrandt bij treinongeluk in Groningen. Bladzijde 2. Objectnaam:krant Onderwerp:uitgeversmaatschappij Rembrandt Onderwerp:overlijden Onderwerp:treinongeluk
19310127 Leeuwarder Nieuwsblad.jpg Leeuwarder Nieuwsblad
19310127 Leeuwarder Nieuwsblad.jpg
Overlijden directeur Jacob Bollegraf van Uitgeversmaatschappij Rembrandt bij treinongeluk in Groningen. Bladzijde 1. Objectnaam:krant Onderwerp:uitgeversmaatschappij Rembrandt Onderwerp:overlijden Onderwerp:treinongeluk
19610829 De Volkskrant.jpg De Volkskrant
19610829 De Volkskrant.jpg
Vacature van J. Sleding voor bediendes. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:vacature
19670421 Het Parool.jpg Het Parool
19670421 Het Parool.jpg
Vacature van J. Sleding voor een jongeman voor magazijn- en kantoorwerk. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:vacature
19880630 Nieuwsblad van het Noorden detail.jpg Nieuwsblad van het Noorden
19880630 Nieuwsblad van het Noorden detail.jpg
Recensie over ansichtkaarten van Arp - detail: foto van Klaas Vos. Objectnaam:krant Onderwerp:recensie Onderwerp:Arp
19880630 Nieuwsblad van het Noorden.jpg Nieuwsblad van het Noorden
19880630 Nieuwsblad van het Noorden.jpg
Recensie over ansichtkaarten van Arp. Objectnaam:krant Onderwerp:recensie Onderwerp:Arp
19920314 De Telegraaf.jpg De Telegraaf
19920314 De Telegraaf.jpg
Vacature van J. Sleding voor een verkoper/vertegenwoordiger. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:vacature
19931021 De Telegraaf.jpg De Telegraaf
19931021 De Telegraaf.jpg
Advertentie van J. Sleding voor kerstartikelen naar aanleiding van verhuizing naar Lelystad. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:advertentie Onderwerp:wijziging in bedrijf
19940819 De Telegraaf.jpg De Telegraaf
19940819 De Telegraaf.jpg
Advertentie van J. Sleding voor een Kerstkaartenshow. Objectnaam:krant Onderwerp:J. Sleding Onderwerp:advertentie

Media in category "Kranten"

The following 46 files are in this category, out of 46 total.