J.H. Schaefer (Amsterdam)

From Museumgezicht
(Redirected from J.H. Schaefer)
Jump to navigation Jump to search

J.H. Schaefer was de handelsnaam van Hermann Joseph Schaefer (Euskirchen, 6 december 1853 - Soest, 9 mei 1949).[1]

Gebruikte handelsnamen in catalogus

  • J. H. S. i. A.
  • J.H. Schaefer
  • J.H. Schaefer (toeschrijving)

Uitgaven in de catalogus