Uitgever

From Museumgezicht
(Redirected from Uitgeverij)
Jump to navigation Jump to search

Een uitgever is een mens, bedrijf of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van een boek of ander werk voor de verkoop of distributie aan het publiek. Gebruik 'boekverkopers' voor personen die actief waren voor 1800.[1] Voorbeeld van andere werken zijn bijvoorbeeld ansichtkaarten.