Franz Schemm (Neurenberg)

From Museumgezicht
Revision as of 15:46, 29 May 2020 by DustyJacobs (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Franz Schemm was een graveur, uitgever en drukker in Neurenberg Duitsland. In Nederland gaf hij speciaal voor de wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam een aantal geïllustreerde briefkaarten uit.